Skip to main content

Komité afviser selvmord og selvskade som bivirkning til behandling med GLP-1-RA’ere

Den europæiske bivirkningskomité PRAC konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for en sammenhæng mellem GLP-1-analoger og selvmordstanker, selvmordsforsøg, tanker om selvskade eller selvskadende handlinger. 

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en nyhed på styrelsens hjemmeside.

I juli 2023 besluttede PRAC at gennemføre en vurdering af sikkerhedssignalet efter på daværende tidspunkt at have modtaget cirka 150 indberetninger om selvmordstanker eller tanker om selvskade fra personer behandlet med GLP-1-analoger. 

Siden da har PRAC analyseret de tilgængelige data og videnskabelig litteratur og konkluderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er dokumentation for en sammenhæng. Der er derfor ingen ændring i benefit/risk-vurderingen af GLP-1-lægemidler. 

GLP-1-analoger bruges til behandling af type 2-diabetes og vægttabsbehandling, og undersøgelsens konklusion omfatter lægemidler med indholdsstofferne semaglutid, liraglutid, dulaglutid, exenatid og lixisenatid.

Lægemiddelmyndighederne og firmaerne bag de markedsførte GLP-1-analoger overvåger fortsat sikkerheden ved lægemidlerne, og den gældende information om bivirkninger og sikkerhed kan findes i produktinformationen for medicinen.