Skip to main content

Wegovy-konkurrenten Mounjaro får ikke grønt lys til tilskud

Wegovy’s vægttabs-konkurrent Mounjaro (tirzepatid) bør ikke få generelt klausuleret tilskud ved behandling mod type 2-diabetes, lyder det fra Medicintilskudsnævnet. Tirzepatid har ellers overgået Wegovy i forhold til vægttab og stabilisering af langtidsblodsukker, hvis man sammenligner på tværs af studier.

Tilskudsnævnet begrunder sin anbefaling med, at prisen for tirzepatid ikke står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, ifølge mødereferatet.

For uddybning referere nævnet til sin anbefaling vedrørende tilskud til diabetesmedicin, som ikke er insulin. Her anbefaler nævnet, at det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analoger, heriblandt Ozempic (semaglutid), bør bortfalde, da prisen er for høj i forhold til blandt andet SGLT-2-hæmmere, som Medicinrådet har ligestillet med GLP-1-analoger.

”Vi vurderer således, at prisen for GLP-1-analogerne ikke står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for alle patienter, når behandling med GLP-1-analoger stilles overfor behandling med SGLT-2-hæmmerne, og for visse patientgrupper endvidere også overfor DPP-4-hæmmerne og SU’erne.”

En række fagselskaber og patientforeninger har kritiseret tilskudsnævnet for denne anbefaling.

Tirzepatid er dyrt

Selvom tirzepatids effekt på langtidsblodsukkeret har vist sig større end en række diabeteslægemidler, blandt andet Ozempic, så er behandlingsprisen for tirzepatid også betydeligt højere end behandlingsprisen for de tilgængelige GLP-1-analoger.

Så selv når det vil være rationelt og klinisk meningsfuldt at bruge en GLP-1-analog fremfor en SGLT-2-hæmmer, så mener tilskudsnævnet ikke, at prisen på tirzepatid lever op til effekten, med henvisning til en ikke-offentliggjort sundhedsøkonomisk analyse, udarbejdet af forskningsinstituttet VIVE.

Ifølge Medicinpriser.dk ligger prisen for en pakke med 4 styk tirzepatid (5 mg) penne på 3.510 kroner.

Misbrug af medicinen

Selvom prisen på tirzepatid skulle falde til at være på niveau med andre GLP-1-analoger, så vurderer nævnet, ligesom de har gjort det med GLP-1-analogerne, at der er risiko for uhensigtsmæssigt førstevalg til patienter, som ikke tidligere er forsøgt behandlet med andre relevante, billigere behandlingsalternativer. Her refererer tilskudsnævnet til den analyse, som Sundhedsstyrelsen har udgivet, der viser, at der har været et overforbrug af GLP-1-analoger i forhold til Medicinrådets anbefalinger.

Derudover er nævnet bekymret for, at hvis tirzepatid fik tilskud, så ville det blive misbrugt til vægttabsbehandling fremfor diabetesbehandling, som det muligvis er sket med Ozempic (semaglutid 1 mg), der svarer til en lavere dosis af Wegovy (semaglutid 2,4 mg).