Skip to main content

Medicinrådet anbefaler ikke voclosporin som tillægsbehandling mod lupus nefritis

Medicinrådet anbefaler ikke voclosporin i kombination med mycophenolatmofetil til behandling af voksne patienter med aktiv lupus nefritis af klasse III, IV eller V (herunder blandet klasse III/V og IV/V).

Lupus nefritis (LN) er en sjælden autoimmun sygdom, som forårsager gentagne inflammationer i nyrerne med risiko for kronisk tab af nyrefunktion til følge. 

LN inddeles i seks (I-VI) forskellige klasser (International Society of Nephrology/Renal Pathology Societys klassifikationer) baseret på morfologiske ændringer i glomeruli. Ved LN klasse I og II kan påvises mindre ændringer i glomeruli, som oftest ikke er behandlingskrævende. Ved LN klasse III, IV og V ses stigende grad af forandringer i nyrerne, som skyldes immunkompleksaflejringer i glomeruli. Ved klasse V ses desuden nefrotoksisk proteinuri. Ved klasse VI ses arvævsdannelse i 90 procent af glomeruli. Inddelingen er vejledende for behandlingen.

I Danmark er der cirka 214 patienter med LN klasse III, IV eller V (herunder blandet klasse III/V og IV/V), skriver Medicinrådet i afgørelsen. Forekomsten af sygdommen er højere hos kvinder end hos mænd, således er 76 procent af patienter kvinder. Medianalderen for patienter er 42 år.

Medicinrådet vurderer, at voclosporin kan reducere et af symptomerne på aktiv lupus nefritis, nemlig proteinuri (for meget protein i urinen). Det er dog usikkert, hvorvidt voclosporin behandler den underliggende inflammation i nyrerne, som er årsag til proteinurien, og derfor også usikkert, om voclosporin i kombination med mycophenolatmofetil har effekt på sygdommen på lang sigt.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at voclosporin er forbundet med flere bivirkninger end den nuværende standardbehandling. 

Samlet set vurderer Medicinrådet, at voclosporin i kombination med mycophenolatmofetil ikke er relevant som tillægsbehandling af aktiv lupus nefritis.